Günlük

Linux Hileleri Düzenle


17 Kasım 2014 12:36 tarihinde Mehmet Özgür Bayhan tarafından yazılmıştır.


Sudo Without Password :

ozgur ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

GPG Key ekleme:

sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys A040830F7FAC5991

Shell üzerinden daemon disable etme:

update-rc.d apache2 disable

Grub 2 çözünürlüğünü değiştirme :

sudo nano /etc/default/grub
>>
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1680x1050
GRUB_GFXMODE=1680x1050

dosyayı kaydettikten sonra >>

echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
sudo update-grub2
sudo update-initramfs -u

SSH girişlerinde şifre sormaması için :

a@A:~> ssh-keygen -t rsa

a@A:~> ssh b@B mkdir -p .ssh

a@A:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh b@B 'cat >> .ssh/authorized_keys'

 

Dosya isimlerindeki boşlukları _ ile değiştirmek için

for f in *\ *; do mv "$f" "${f// /_}"; done

 

Bir dizindeki dosyaların içinde bir kelime aramak için

grep -rl "KELİME" DİZİN_YOLU

 

Bul ve sil

find . -name *.pyc -exec rm -f {} \;

 

Update grub

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

 

 


Yorum Yazın:


Arama

Arşivler

"Even a man who is pure in heart, and says his prayers by night, may become a wolf when the wolfbane blooms, and the autumn moon is bright."

Listen Me!