Günlük

Linux Üzerinde Multimedia İşlemleri Düzenle


03 Kasım 2014 11:05 tarihinde Mehmet Özgür Bayhan tarafından yazılmıştır.


Mkv ses dosyasını ac3 e dönüştürmek :

ffmpeg -i 'inputfile' -vcodec copy -scodec copy -acodec ac3 -ac 6 -ab 640k 'outputfile'

Mov dosyalarını Avi dosyasına dönüştürmek:

1) Direk Dönüşüm:

avconv -i in_movie.mov out_movie.avi

2)Bitrate i yükseltiyoruz:

avconv -i in_movie.mov -b 19000k -b:a 192k -out_movie.avi

3)Bitrate i koruyup çözünürlüğü azaltıyoruz ve bütün dizinin içini taratıyoruz:

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  avconv -i $file -b 19000k -b:a 192k -s 960x540 $file.avi
  i=i+1
done

4) with ffmpeg

#!/bin/sh
i=0
for file in /home/ozgur/Desktop/temp/test/*
do
  #whatever you need with "$file"
  echo " ====> Processing $i"
  echo " ====> Processing $file"
  ffmpeg -i $file -vf scale=960:-2 -c:v libx264 -crf 20 -preset slow -c:a copy $file.mkv
  i=i+1
done

 


Yorum Yazın:


Arama

Arşivler

 • 2019 (1)
  • Mart (1)
 • 2018 (7)
  • Aralık (1)
  • Kasım (5)
  • Şubat (1)
 • 2017 (4)
  • Kasım (1)
  • Haziran (1)
  • Mart (1)
  • Ocak (1)
 • 2016 (18)
  • Aralık (2)
  • Kasım (3)
  • Ağustos (1)
  • Haziran (4)
  • Nisan (1)
  • Mart (1)
  • Şubat (1)
  • Ocak (5)
 • 2015 (10)
  • Eylül (2)
  • Ağustos (5)
  • Mayıs (1)
  • Mart (2)
 • 2014 (21)
  • Aralık (1)
  • Kasım (20)
"Even a man who is pure in heart, and says his prayers by night, may become a wolf when the wolfbane blooms, and the autumn moon is bright."

Listen Me!