Günlük

MySql Düzenle


17 Kasım 2014 12:41:35 tarihinde Mehmet Özgür Bayhan tarafından yazılmıştır.


Yeni root parolası oluşturmak:

$ mysqladmin -u root password parola

Varolan root parolasını değiştirmek:

$ mysqladmin -u root -p'parola' password yeni-parola

Yeni bir DB Yaratmak :

mysql -u root -p
CREATE DATABASE *dbname* CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* To 'user'@'hostname' IDENTIFIED BY 'password';

Var olan db yi klonlamak:

mysql -u root_user -proot_user_pass -e "create database new_db; GRANT ALL PRIVILEGES ON new_db.* TO new_db_user@localhost IDENTIFIED BY 'new_db_user_pass'"

mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 | mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2


Yorum Yazın: