1

User Image Bash dosyası içinde source kullanmak Nov. 16, 2014, 11:37 p.m.

başına source yerine . koyuyoruz. Böylece yeni bir kabuk açmak yerine aynı kabuk üzerinde işlem yapıyor

$ . ./setup.bash

 

 


1