1

User Image Django Models March 21, 2015, 4:29 p.m.

Django base model:

  def __unicode__(self):
    return '%s' % self.title

  class Meta:
    verbose_name_plural = u"Günlükler"
    verbose_name = u"Günlük"
    ordering = ["-posted"]

 

Django admin save override :

  def save_model(self, request, obj, form, change):
    # custom stuff here
    obj.save()

 

User Image Kullanışlı Django Eklentileri Nov. 2, 2014, 5:10 p.m.

South :

Süper bir veritabanı migrasyon aracı: Üç temel komut ne yaptığını özetliyor: 

#!/bin/bash
# Veritabanını başlangıçta bir kereye mahsus sürüm kontrolüne geçirmek için
./manage.py schemamigration <uygulama_adı> --initial

# Veritabanında değişiklik olduğunda migrasyon dosyasını oluşturmak için:
./manage.py schemamigration <uygulama_adı> --auto

# Veritabanını göç ettirmek için:
./manage.py migrate

DjangoPackagesLink


django_compressor:

Kullanılan css ve javascript dosyalarını fazladan bir işlem yapmaya gerek kalmadan collectstatic yapıldığında otomatik olarak sıkıştırır.

Kullanımı:

{% load compress %}

{% compress css %}
<link rel="stylesheet" href="/static/css/one.css" type="text/css" charset="utf-8">
<style type="text/css">p { border:5px solid green;}</style>
<link rel="stylesheet" href="/static/css/two.css" type="text/css" charset="utf-8">
{% endcompress %}


{% load compress %}

{% compress js %}
<script src="/static/js/one.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">obj.value = "value";</script>
{% endcompress %}

DjangoPackagesLink


django-htmlmin:

şunu:

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
 </head>
</html>

şuna dönüştürür:

<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/></head></html>
pip install django-htmlmin

gzip ile beraber htmlmin.middleware.HtmlMinifyMiddleware settings içine eklenir

MIDDLEWARE_CLASSES = (
  'django.middleware.gzip.GZipMiddleware',
  'htmlmin.middleware.HtmlMinifyMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
)

https://github.com/cobrateam/django-htmlmin


1