1

User Image Mysql goodies Feb. 7, 2018, 12:02 a.m.

Oluşturma

Veritabanı

CREATE SCHEMA `my_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci ;

 

Yedekleme

Tek Veritabanı İçin

mysqldump veritabani_adi > veritabani_adi.sql

Birden Fazla Veritabanı İçin

mysqldump --databases veritabani_bir veritabani_iki > veritabani_bir_iki.sql

Bütün Veritabanları İçin

mysqldump --all-databases > butun_veritabanlari.sql

 


 

Geri Yükleme

Tamamı İçin

mysql veritabani_adi < veritabani_adi.sql

Belirli Veritabanları İçin

mysql --one-database veritabani_adi < butun_veritabanlari.sql

 


 

Not: Eğer kullanıcı adı ve parola isterse parametre olarak vermelisiniz. Örn:

mysqldump -u root -pparola

 

User Image MySql Nov. 17, 2014, 12:41 p.m.

Yeni root parolası oluşturmak:

$ mysqladmin -u root password parola

Varolan root parolasını değiştirmek:

$ mysqladmin -u root -p'parola' password yeni-parola

Yeni bir DB Yaratmak :

mysql -u root -p
CREATE DATABASE *dbname* CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* To 'user'@'hostname' IDENTIFIED BY 'password';

Var olan db yi klonlamak:

mysql -u root_user -proot_user_pass -e "create database new_db; GRANT ALL PRIVILEGES ON new_db.* TO new_db_user@localhost IDENTIFIED BY 'new_db_user_pass'"

mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 | mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2

 


1