1

User Image Mysql goodies Feb. 7, 2018, 12:02 a.m.

Oluşturma

Veritabanı

CREATE SCHEMA `my_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci ;

 

Yedekleme

Tek Veritabanı İçin

mysqldump veritabani_adi > veritabani_adi.sql

Birden Fazla Veritabanı İçin

mysqldump --databases veritabani_bir veritabani_iki > veritabani_bir_iki.sql

Bütün Veritabanları İçin

mysqldump --all-databases > butun_veritabanlari.sql

 


 

Geri Yükleme

Tamamı İçin

mysql veritabani_adi < veritabani_adi.sql

Belirli Veritabanları İçin

mysql --one-database veritabani_adi < butun_veritabanlari.sql

 


 

Not: Eğer kullanıcı adı ve parola isterse parametre olarak vermelisiniz. Örn:

mysqldump -u root -pparola

 


1