1

User Image RTL8192CU June 10, 2017, 12:54 p.m.

 

Aşağıdaki betikler bazı RTL8192 chipsetli wireless kartlarda kopma sorununu çözmek için kullanılır. Temel olarak 8192CU sürücüsünü düzeltilmiş yeni bir versiyonla değiştirir.

İlk önce gerekli uygulamaları ve headerları kuralım sonrasında da github'dan dkms modülünü indirelim:

#!/bin/bash
apt-get install linux-headers-$(uname -r) linux-headers-generic build-essential dkms git
git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git

Daha sonra her kernel güncellemesinde aşağıdaki betiği çalıştıralım:
 

#!/bin/bash
echo "Started!"

cd rtl8192cu-fixes-master/
make
sudo make install

sudo cp blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
sudo cp 8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/

cd ..

sudo rmmod rtl8192cu rtl8xxxu rtl8192c_common
sudo modprobe 8192cu

echo "Finished!"

 

https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes

User Image Linux Uygulamaları Jan. 13, 2016, 10:53 p.m.

 

 1. Pinta 
 2. Dia
 3. pycharm
 4. ninja
 5. sqliteman
 6. brackets
 7. sublime
 8. codelite
 9. geany
 10. wxformbuilder
 11. meld
 12. mono
 13. subcommander
 14. playonlinux
 15. dia
 16. ffmpeg
 17. dropbox
 18. google-chrome
 19. oracle-java
 20. wireshark
 21. team-viewer
 22. youtube-dl
 23. audacious
 24. avidemux
 25. mkvtoolnix
 26. vlc
 27. skype
 28. bleachbit
 29. bum
 30. boot repair
 31. nmapgui
 32. virtualbox
 33. filelight,jdiskreport,baobab
 34. freefilesync
 35. wxhexeditor
 36. numix
 37. conky
 38. thunderbird
 39. pinta
 40. subversion
 41. git
 42. libav
 43. fortunes-ubuntu-server
 44. filezilla
 45. acetone iso
 46. free file sync

Theme:

-Quartz

-Arc

-Numix  >> KDE Stuff

-4k flat material

wallpaper -> material design

qtcurve -> numix

color scheme -> material

window decoration qtcurve

cursor -> oxygen neon

Desktop theme -> arc dark

https://github.com/Bash-it/bash-it

User Image Ubuntu Paket Yönetimi Sept. 28, 2015, 5:36 p.m.

APT:

dpkg --get-selections | grep -v deinstall # list installed files
apt-get clean # clean apt cache
apt-get clean all # clean apt cache
apt-get autoremove # clean unneeded files

 

Ubuntunun açılışta otomatik olarak kablosuz ağa bağlanması için:

Kablosuz adaptörümüzün wlan0 olduğu farzedilmiştir.

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-ssid AĞ_ADI
wireless-key PAROLA

veya 

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp 
wpa-ssid AĞ_ADI
wpa-psk PAROLA

 

User Image TeamViewer March 14, 2015, 8:30 p.m.
teamviewer --help        print this help screen 
teamviewer --version      print version information 
teamviewer --info        print version, status, id 
teamviewer --passwd [PASSWD]  set a password (useful when installing remote (ssh) 
teamviewer --ziplog       create a zip containing all teamviewer logs (useful when contacting support) 

teamviewer --daemon status   show current status of the TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon start    start    TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon stop    stop    TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon restart   stop/start TeamViewer daemon 
teamviewer --daemon disable   disable TeamViewer daemon - don't start daemon on system startup 
teamviewer --daemon enable   enable   TeamViewer daemon - start daemon on system startup (default) 
User Image Ubuntu Network Ayarları Nov. 17, 2014, 12:34 p.m.

Wake UP Wifi from shell:

#!/bin/bash

NET_CARD=$1
ifconfig $NET_CARD down
ifconfig $NET_CARD up
iwlist $NET_CARD scan
iwconfig $NET_CARD essid network_name_DAS key s:password
dhclient $NET_CARD

Static Network Configuration

$root >> nano /etc/network/interfaces

   auto eth0
  iface eth0 inet static
    address 192.168.1.35
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1

Yararlı Araçlar

# List Routes
route -n

# Add default gateway
ip route add default via 192.168.0.1

#Elle ip adresi isteme
dhclient wlan0

Port Tarama

nmap 192.168.0.38 -p100-50000 #100-50000 numaralı portların arasını tarar 
nmap -sP 192.168.0.1-254 # 192.168.0.1 - 192.168.0.254 numaralı ipler arasındaki bilgisayarların bütün portlarını tarar

 

Yönlendirme Örnekleri

# 192.168.1.20 için gateway'i 10.1.1.20 atamak
route add 192.168.1.20 gw 10.1.1.20 

 

sudo touch /etc/init.d/RunMyProgram
sudo chmod +x /etc/init.d/RunMyprogram
nano /etc/init.d/RunMyProgram

Dosyanın içine = >

#!/bin/bash 
/home/me/programs/MyProgram &
sudo update-rc.d /etc/init.d/RunMyProgram defaults

 

User Image Ubuntu Sun/Oracle Java kurulumu Nov. 2, 2014, 8:43 p.m.
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-jdk7-installer

 


1