1

Ubuntunun açılışta otomatik olarak kablosuz ağa bağlanması için:

Kablosuz adaptörümüzün wlan0 olduğu farzedilmiştir.

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-ssid AĞ_ADI
wireless-key PAROLA

veya 

auto lo
iface lo inet loopback

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp 
wpa-ssid AĞ_ADI
wpa-psk  PAROLA

 


1