1

User Image Socialist World Republic Nov. 17, 2014, 12:52 p.m.

A whisper goes around the world: Bir fısıltı dolaşıyor dünyayı

Worker, don't you hear it? İşçi, duymuyormusun?

these are the voices of war ministers: bunlar savaş patronlarının sesi:

Worker don't you hear them? işçi, duymuyormusun onları?

Coal and steel producers are whispering, Kömür ve çelik üreticileri fısıldıyor

Chemical warfare production is whispering too, Kimyasal silah üretimi de fısıldıyor,

The whispering comes from all continents: Fısıltı bütün kıtalardan geliyor:

Mobilization against the Soviet union! Sovyetler Birliğine karşı harekete geçin!

Workers, peasants, Arm yourselves, İşçiler köylüler silahlanın,

Arm yourselves with guns. Kendinizi silahlarla donatın,

Annihilate the fascist bandit armies, Faşist haydut ordularını yokedin,

set all Hearts on Fire! bütün kalpleri ateşe verin!

Plant your Red banners of Labor İşçilerin kızıl bayrağını dikin(plant aynı zamanda işletme,fabrika demek, kelime oyunu var)

On every ramp, on every factory. Her bir yamaca , her bir fabrikaya

Rising from the ruins Küllerinden yükseliyor

of the old society eski toplumun

The socialist World Republic! Sosyalist Dünya Cumhuriyeti!

Workers hear, they gather for battle, Çalışanlar duyun, onlar savaş için toplanıyorlar,

And shout for nation and race. Ulus ve ırk diye haykırıyorlar

This is a war of World leaders Bu dünya liderlerinin --savaşı(1)--

Against the working class. çalışanlara karşı --savaşı(2)--

Because the assault against the Soviet Union Sovyetler Birliğine saldırıyorlar çünkü

Is a strike in the heart of the Revolution. Devrimin kalbine vurmak istiyorlar.

And the War, which sweeps through countries now, Ve bu savaş ülkeleri içine çeken

Is a war against you Proletarian-! Proleterya ya karşı bir savaştır-!

Workers, peasants, Arm yourselves, İşçiler köylüler silahlanın,

Arm yourselves with guns. Kendinizi silahlarla donatın,

Annihilate the fascist bandit armies, Faşist haydut ordularını yokedin,

set all Hearts on Fire! bütün kalpleri ateşe verin!

Plant your Red banners of Labor İşçilerin kızıl bayrağını dikin(plant aynı zamanda işletme,fabrika demek, kelime oyunu var)

On every ramp, on every factory. Her bir yamaca , her bir fabrikaya

Rising from the ruins Küllerinden yükseliyor

of the old society eski toplumun

Sosyalist Dünya Cumhuriyeti!


1