1

User Image RTL8192CU June 10, 2017, 12:54 p.m.

 

Aşağıdaki betikler bazı RTL8192 chipsetli wireless kartlarda kopma sorununu çözmek için kullanılır. Temel olarak 8192CU sürücüsünü düzeltilmiş yeni bir versiyonla değiştirir.

İlk önce gerekli uygulamaları ve headerları kuralım sonrasında da github'dan dkms modülünü indirelim:

#!/bin/bash
apt-get install linux-headers-$(uname -r) linux-headers-generic build-essential dkms git
git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git

Daha sonra her kernel güncellemesinde aşağıdaki betiği çalıştıralım:
 

#!/bin/bash
echo "Started!"

cd rtl8192cu-fixes-master/
make
sudo make install

sudo cp blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
sudo cp 8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/

cd ..

sudo rmmod rtl8192cu rtl8xxxu rtl8192c_common
sudo modprobe 8192cu

echo "Finished!"

 

https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes


1