1

User Image Linux'u Hızlandırmak Sept. 29, 2015, 11:32 p.m.

Disk Erişim Hızını İyileştirme:

Dikteki dosyaların her okunduğunda bir de okundu bilgisinin yazılmaması için noatime kullanılır(nodiratime da içerir). Journal 'i kapatmak için data=writeback, kullanılır.

/etc/fstab >> 

UUID=7f5392f8-939b-4149-9f04-8b377ad0cdb4 /  ext4  defaults,noatime,data=writeback,errors=remount-ro 0       1

# /tmp dizinini RAM'e bağlama
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,nodev,noexec,mode=1777,size=512M 0 0

Bellek İyileştirmeleri:

/etc/sysctl.conf >>

#Swap kullanim oranini azaltir
vm.swappiness=10

# Inode kullanan sistem nesnelerinin daha uzun sure cache de kalmarini saglar
vm.vfs_cache_pressure=50

TTY Sayısını 3 e İndirmek:

/etc/default/console-setup >>

ACTIVE_CONSOLES=”/dev/tty[1-3]
sudo rm /etc/init/tty6.conf /etc/init/tty5.conf /etc/init/tty4.conf

Preload İle Sık Kullanılan Programları Önyüklemek:

sudo apt-get install preload

Hybernate Ve Sleep i kinit 'de başlatılmasını engellemek:

# Başına # koyarak yorum satırı haline getir:

# RESUME=UUID=427075a3-381d-466b-a8d4-d08e8d183b6c

 


1