1

User Image pip Jan. 18, 2017, 12:18 a.m.

Tanım

pip en basit haliyle python için bir modül yöneticisidir. pypi üzerindeki paketlerin sisteme eklenmesi, kaldırılması vb. işlemleri yerine getirir. Kullanıcı dökümanına https://pip.pypa.io/en/stable/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kurulum

Paket Yöneticisi İle

# python2
#archlinux
pacman -S python2-pip 
#ubuntu
apt install python-pip
#opensuse 
zypper in python-pip

# python3
#archlinux 
pacman -S python-pip
#ubuntu
apt install python3-pip
#opensuse
zypper in python3-pip

El İle

get-pip.py dosyasını indirdikten sonra konsoldan

python get-pip.py

yazarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım

Lafı çok uzatmadan basitçe kullanımına geçelim. Detaylı bilgiler ve burada gösterilmeyen kullanım parametreleri için pip dökümantasyonundan faydalanabilirsiniz.

Arama

Paket deposunda arama yapar.

pip search [options] <paket_adı>

pip search django

Kurulu Paketleri Listeleme

Sistemde kurulu paketleri listeler

pip list [options]

pip list
pip list --format columns
pip list --outdated # Güncellenebilir paketleri listeler

Paket Kurma Ve Güncelleme

Paket deposundan veya herhangi bir versyon kontrol sistemi üzerindeki(git, svn vs.) projenin elle paket ismi verilerek veya requirements.txt dosyası okutularak kurulumunu gerçekleştirir.

pip install [options] <paket_adı>

pip install django #django paketini kurar
pip install -U django #django paketini yoksa kurar varsa günceller
# Ayrıca
# requirements text dosyasının içinde tanımlanmış olan paketlerin kurulumu:
pip install -r requirements.txt
#Version kontrol deposundan örnek kurulum:
pip install -e git://git.ozeldepo.org/ozelproje#egg=ozelproje

Not: requirements dosyası formatı yazının sonunda anlatılmıştır.

Kurulu Paketi Kaldırma

pip uninstall [options] <paket_adı>
pip uninstall [options] -r <requirements_dosya_yolu>

pip uninstall simplejson
pip uninstall -r requirements.txt #requirements.txt'de tanımlı modülleri kaldırır

Snapshot Alma

requirements.txt dosyası oluşturmak için sistemin veya virtual environment'ın snapshotını alır.
pip freeze [options]

pip freeze

Requirements Dosya Formatı

#
####### örnek-requirements.txt #######
#
###### Var olmayanlar kurulur var olanlar ellenmez ######
nose
nose-cov
beautifulsoup4
#
###### Kurulum sırasında sürüm kontrol kuralları ######
# Bkz. https://www.python.org/dev/peps/pep-0440/#version-specifiers
docopt == 0.6.1 # Version 0.6.1 kurulur
keyring >= 4.1.1 # 4.1.1 versiyonundan daha büyük bir sürüm kurulur(eğer var olan sürüm daha küçükse update edilir)
coverage != 3.5 # version 3.5 hariç herhangi bir cversiyon kurulur(eğer örneğin en son sürün olan versiyon 3.5 kurulu ise bir alt sürüme çekilir)
Mopidy-Dirble ~= 1.1 # Benzer sürüm.  >= 1.1, == 1.* ile aynıdır
#
###### başka bir requirements dosyasını referans alır ######
-r diger-requirements.txt
#
#
###### Bellirli bir dosyanın kurulum yapar ######
./downloads/numpy-1.9.2-cp34-none-win32.whl #yereldeki dosya
http://wxpython.org/Phoenix/snapshot-builds/wxPython_Phoenix-3.0.3.dev1820+49a8884-cp34-none-win_amd64.whl #uzak sunucudaki dosya
#
# Yukarıda tanımlanan kuralların belirli bir sırası yoktur

# İstediğiniz sırada kullanabilirsiniz

 


1