1

User Image Basit systemctl çalışması March 17, 2019, 9:12 p.m.

Yeni bir systemd servisi oluşturuyoruz:
 

sudo nano /etc/systemd/system/SERVIS_ADI.service

 

İçeriği:

[Unit]
Description=BASIT_ACIKLAMA
[Service]
ExecStart=KOSACAK_UYGULAMA
[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

5 basit parametre ile kontrol edebiliyoruz:

 


# yeni bir dosya olusturdugunuzda veya degistirdiginizde calistrimeniz gerekir.
sudo systemctl daemon-reload SERVIS_ADI.service

# Bilgisayar açılışında otomatik başlatır
sudo systemctl enable SERVIS_ADI.service

# Servisi başlatır
sudo systemctl start SERVIS_ADI.service

# Servisi durdurur
sudo systemctl stop SERVIS_ADI.service

# Bilgisayar açılışında otomatik başlatmasını durdurur
sudo systemctl disable SERVIS_ADI.service

 


1