1 2 3 4 5 6 7

User Image OpenSUSE Kurulum Nov. 17, 2014, 12:47 p.m.
 1. Network Manager Değiştir
 2. strigi desktop search klasörleri ayarla ve kapat
 3. yakukae kur kaplamasını ve kısayollarını ayarla
 4. /etc/sysconfig Editor > ‘System’ > Yast2 > PKGMGR_ACTION_AT_EXIT
 5. aynı şekilde numlock ayarla
 6. Libre Office Güzelleştir:
 • libreoffice-kde4 kaldır
 • kde-gtk-config kur
 • gtk3-engine-oxygen kur
 1. Extra repositorylerden Community Repositories seç ve ekle
 2. Dolphin ayarla
 3. .bashrc ve diğer dosyaları yedekten kopyala
 4. vlc kur
 5. kodekleri kur
 6. sudo zypper in libdvdcss2 vlc libxine2-codecs libxine2-pulse k3b-codecs lame gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg gstreamer-0_10-plugins-bad gstreamer-0_10-plugins-ugly gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon w32codec-all MPlayer smplayer gstreamer-0_10-plugins-good libxine2 libdvdplay0 libdvdread4 libdvdnav4 xine-ui libmad0 libavutil51 sox libxvidcore4 xvidcore libavcodec52 libavdevice52 libvlc5 lsb pullin-flash-player flash-player gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegdemux gstreamer-0_10-plugins-fluendo_mpegmux gstreamer-0_10-plugins-base gstreamer-0_10-plugins-good-extra k3b vlc-aout-pulse libquicktime0 gstreamer-0_10-plugins-bad-orig-addon gecko-mediaplayer

   

 7. nvidia sürücüsünü kur
 8. java kur
 9. faenza temasını kur
 10. extra plasmoid ve temalaı ekle
 11. masaüstünü ayarla
 12. Fontları ayarla
 13. yawp yap ve gmail plasmoid kur

1) Ubuntu Fontlarını kuralım :

sudo zypper addrepo http://download.opensuse.org/repositories/M17N:fonts/openSUSE_Factory/M17N:fonts.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper install ubuntu-fonts

2) Settings > Application appearance > Fonts >>

 1. Fontlar : Bitstream vera sans
 2. Dpi : 96
 3. Enable anti-alising
 4. Antialisint hinting style : Full
User Image MySql Nov. 17, 2014, 12:41 p.m.

Yeni root parolası oluşturmak:

$ mysqladmin -u root password parola

Varolan root parolasını değiştirmek:

$ mysqladmin -u root -p'parola' password yeni-parola

Yeni bir DB Yaratmak :

mysql -u root -p
CREATE DATABASE *dbname* CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* To 'user'@'hostname' IDENTIFIED BY 'password';

Var olan db yi klonlamak:

mysql -u root_user -proot_user_pass -e "create database new_db; GRANT ALL PRIVILEGES ON new_db.* TO new_db_user@localhost IDENTIFIED BY 'new_db_user_pass'"

mysqldump -h [server] -u [user] -p[password] db1 | mysql -h [server] -u [user] -p[password] db2

 

User Image Linux Hileleri Nov. 17, 2014, 12:36 p.m.
Sudo Without Password :
ozgur ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

GPG Key ekleme:

sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys A040830F7FAC5991

Shell üzerinden daemon disable etme:

update-rc.d apache2 disable

Grub 2 çözünürlüğünü değiştirme :

sudo nano /etc/default/grub
>>
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1680x1050
GRUB_GFXMODE=1680x1050

dosyayı kaydettikten sonra >>

echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
sudo update-grub2
sudo update-initramfs -u

SSH girişlerinde şifre sormaması için :

a@A:~> ssh-keygen -t rsa

a@A:~> ssh b@B mkdir -p .ssh

a@A:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh b@B 'cat >> .ssh/authorized_keys'

 

Dosya isimlerindeki boşlukları _ ile değiştirmek için

for f in *\ *; do mv "$f" "${f// /_}"; done

 

Bir dizindeki dosyaların içinde bir kelime aramak için

grep -rl "KELİME" DİZİN_YOLU

 

Bul ve sil

find . -name *.pyc -exec rm -f {} \;

 

Update grub

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

 

Scan all network for device discovery


sudo arp-scan --interface=enp59s0 --localnet
User Image Ubuntu Network Ayarları Nov. 17, 2014, 12:34 p.m.

Wake UP Wifi from shell:

#!/bin/bash

NET_CARD=$1
ifconfig $NET_CARD down
ifconfig $NET_CARD up
iwlist $NET_CARD scan
iwconfig $NET_CARD essid network_name_DAS key s:password
dhclient $NET_CARD

Static Network Configuration

$root >> nano /etc/network/interfaces

   auto eth0
  iface eth0 inet static
    address 192.168.1.35
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1

Yararlı Araçlar

# List Routes
route -n

# Add default gateway
ip route add default via 192.168.0.1

#Elle ip adresi isteme
dhclient wlan0

Port Tarama

nmap 192.168.0.38 -p100-50000 #100-50000 numaralı portların arasını tarar 
nmap -sP 192.168.0.1-254 # 192.168.0.1 - 192.168.0.254 numaralı ipler arasındaki bilgisayarların bütün portlarını tarar

 

Yönlendirme Örnekleri

# 192.168.1.20 için gateway'i 10.1.1.20 atamak
route add 192.168.1.20 gw 10.1.1.20 

 

User Image Hosts Dosyası Nov. 17, 2014, 12:32 p.m.

199.96.57.7 abs.twimg.com

199.96.57.7 o.twimg.com

199.59.150.8 tweetdeck.twitter.com

199.59.150.40 tweetdeck.twitter.com

199.59.148.213 upload.twitter.com

199.59.148.148 upload.twitter.com

199.59.148.20 api.twitter.com

199.59.150.41 api.twitter.com

199.59.149.232 api.twitter.com

210.163.219.24 twimg.com

199.59.149.200 pic.twitter.com

199.59.148.84 pic.twitter.com

199.59.148.11 pic.twitter.com

199.59.149.200 s.twitter.com

199.59.148.84 s.twitter.com

199.59.148.11 s.twitter.com

199.59.149.230 twitter.com

199.59.148.10 twitter.com

199.59.148.82 twitter.com

199.59.149.230 www.twitter.com

199.59.148.10 www.twitter.com

199.59.148.82 www.twitter.com

199.59.150.44 t.co

199.59.148.12 t.co

199.59.150.44 www.t.co

199.59.148.12 www.t.co

173.194.115.64 youtube.com

173.194.115.65 youtube.com

173.194.115.66 youtube.com

173.194.115.67 youtube.com

173.194.115.68 youtube.com

173.194.115.69 youtube.com

173.194.115.70 youtube.com

173.194.115.71 youtube.com

173.194.115.72 youtube.com

173.194.115.73 youtube.com

173.194.115.74 youtube.com

173.194.115.75 youtube.com

173.194.115.76 youtube.com

173.194.115.77 youtube.com

173.194.115.78 youtube.com

173.194.115.64 www.youtube.com

173.194.115.65 www.youtube.com

173.194.115.66 www.youtube.com

173.194.115.67 www.youtube.com

173.194.115.68 www.youtube.com

173.194.115.69 www.youtube.com

173.194.115.70 www.youtube.com

173.194.115.71 www.youtube.com

173.194.115.72 www.youtube.com

173.194.115.73 www.youtube.com

173.194.115.74 www.youtube.com

173.194.115.75 www.youtube.com

173.194.115.76 www.youtube.com

173.194.115.77 www.youtube.com

173.194.115.78 www.youtube.com

74.125.227.192 youtube.com

74.125.227.193 youtube.com

74.125.227.194 youtube.com

74.125.227.195 youtube.com

74.125.227.196 youtube.com

74.125.227.197 youtube.com

74.125.227.198 youtube.com

74.125.227.199 youtube.com

74.125.227.200 youtube.com

74.125.227.201 youtube.com

74.125.227.202 youtube.com

74.125.227.203 youtube.com

74.125.227.204 youtube.com

74.125.227.205 youtube.com

74.125.227.206 youtube.com

74.125.227.192 www.youtube.com

74.125.227.193 www.youtube.com

74.125.227.194 www.youtube.com

74.125.227.195 www.youtube.com

74.125.227.196 www.youtube.com

74.125.227.197 www.youtube.com

74.125.227.198 www.youtube.com

74.125.227.199 www.youtube.com

74.125.227.200 www.youtube.com

74.125.227.201 www.youtube.com

74.125.227.202 www.youtube.com

74.125.227.203 www.youtube.com

74.125.227.204 www.youtube.com

74.125.227.205 www.youtube.com

74.125.227.206 www.youtube.com

173.194.46.0 i1.ytimg.com

173.194.46.1 i1.ytimg.com

173.194.46.2 i1.ytimg.com

173.194.46.3 i1.ytimg.com

173.194.46.4 i1.ytimg.com

173.194.46.5 i1.ytimg.com

173.194.46.6 i1.ytimg.com

173.194.46.7 i1.ytimg.com

173.194.46.8 i1.ytimg.com

173.194.46.9 i1.ytimg.com

173.194.46.10 i1.ytimg.com

173.194.46.11 i1.ytimg.com

173.194.46.12 i1.ytimg.com

173.194.46.13 i1.ytimg.com

173.194.46.14 i1.ytimg.com

74.125.227.132 s.ytimg.com

74.125.227.128 s.ytimg.com

74.125.227.133 s.ytimg.com

74.125.227.130 s.ytimg.com

74.125.227.134 s.ytimg.com

74.125.227.142 s.ytimg.com

74.125.227.129 s.ytimg.com

74.125.227.135 s.ytimg.com

74.125.227.136 s.ytimg.com

74.125.227.131 s.ytimg.com

74.125.227.137 s.ytimg.com

173.194.115.64 m.youtube.com

173.194.115.65 m.youtube.com

173.194.115.67 m.youtube.com

173.194.115.73 m.youtube.com

173.194.115.66 m.youtube.com

173.194.115.70 m.youtube.com

173.194.115.78 m.youtube.com

173.194.115.69 m.youtube.com

173.194.115.72 m.youtube.com

173.194.115.71 m.youtube.com

173.194.115.68 m.youtube.com

173.194.115.67 youtu.be

173.194.115.78 youtu.be

173.194.115.64 youtu.be

173.194.115.73 youtu.be

173.194.115.66 youtu.be

173.194.115.65 youtu.be

173.194.115.71 youtu.be

173.194.115.69 youtu.be

173.194.115.72 youtu.be

173.194.115.70 youtu.be

173.194.115.68 youtu.be

173.194.115.67 www.youtu.be

173.194.115.78 www.youtu.be

173.194.115.64 www.youtu.be

173.194.115.73 www.youtu.be

173.194.115.66 www.youtu.be

173.194.115.65 www.youtu.be

173.194.115.71 www.youtu.be

173.194.115.69 www.youtu.be

173.194.115.72 www.youtu.be

173.194.115.70 www.youtu.be

173.194.115.68 www.youtu.be

173.194.115.75 yt3.ggpht.com

173.194.115.76 yt3.ggpht.com

173.194.115.74 yt3.ggpht.com

173.194.115.73 accounts.youtube.com

173.194.115.65 accounts.youtube.com

173.194.115.69 accounts.youtube.com

173.194.115.64 accounts.youtube.com

173.194.115.70 accounts.youtube.com

173.194.115.66 accounts.youtube.com

173.194.115.78 accounts.youtube.com

173.194.115.67 accounts.youtube.com

173.194.115.71 accounts.youtube.com

173.194.115.68 accounts.youtube.com

173.194.115.72 accounts.youtube.com

88.208.16.168 xhamster.com

88.208.16.168 http://www.xhamster.com

88.208.23.102 static.xhamster.com

88.208.16.168 ads.xhamster.com

88.208.16.84 st2.xhamster.com

88.208.16.85 st.xhamster.com

213.174.148.145 dlusa-1.xhamster.com

88.208.23.6 st3.xhamster.com

88.208.32.211 st4.xhamster.com

88.208.16.67 dl1.xhamster.com

88.208.16.94 dl2.xhamster.com

88.208.17.30 dl3.xhamster.com

88.208.17.41 dl4.xhamster.com

88.208.23.193 dl5.xhamster.com

88.208.23.195 dl6.xhamster.com

88.208.23.196 dl7.xhamster.com

88.208.23.197 dl8.xhamster.com

88.208.23.209 dl9.xhamster.com

88.208.23.217 dl10.xhamster.com

88.208.23.210 dl11.xhamster.com

88.208.23.211 dl12.xhamster.com

88.208.23.1 dl13.xhamster.com

88.208.23.2 dl14.xhamster.com

88.208.23.3 dl15.xhamster.com

88.208.23.4 dl16.xhamster.com

88.208.23.5 dl17.xhamster.com

88.208.23.100 dl18.xhamster.com

88.208.23.8 dl19.xhamster.com

88.208.24.1 dlams-1.xhamster.com

8.19.240.53 listen.grooveshark.com

User Image Bash RC Nov. 17, 2014, 12:30 p.m.

user .bashrc >>

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
export HISTCONTROL=ignoredups
export EDITOR="nano"
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(lesspipe)"


PS1='\[\e[1;37m\]\u\[\e[m\]\[\e[1;32m\]@\[\e[m\]\[\e[1;32m\]Linux:\A\[\e[m\]\[\e[1;35m\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]>> \[\e[m\]\[\e[1;37m\] '

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD/$HOME/~}\007"'
  ;;
*)
  ;;
esac


# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ]; then
  . /etc/bash_completion
fi

#for eclipse 
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/firefox-5.0/
export EDITOR=/usr/bin/nano
#forpython
export PYTHONDOCS=/usr/share/doc/python2/html/

# For colourful man pages (CLUG-Wiki style)                                               
export LESS_TERMCAP_mb=$'\E[01;31m'                                                   
export LESS_TERMCAP_md=$'\E[01;31m'                                                   
export LESS_TERMCAP_me=$'\E[0m'                                                     
export LESS_TERMCAP_se=$'\E[0m'                                                     
export LESS_TERMCAP_so=$'\E[01;44;33m'                                                 
export LESS_TERMCAP_ue=$'\E[0m'                                                     
export LESS_TERMCAP_us=$'\E[01;32m'

# Colourful prompt                                                           
eval "`dircolors -b`"                                                          
export GREP_COLOR="1;33"

alias grep='grep --color=auto'                                                     
alias pac='sudo pacman-color'                                                      
alias pow='sudo powerpill'                                                       
alias la='ls -alh --color=auto'                                                     
alias ll='ls -lh --color=auto'                                                     
alias ls='ls -a --color=auto'                                                      
alias diff='colordiff'                                                         
alias cp='cp -rvf'                                                           
alias mv='mv -vf'                                                            
alias rm='rm -v'

Color prompt for root :

PS1='\[\e[0;31m\]\u\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\] \[\e[0;31m\]\$ \[\e[m\]\[\e[0;32m\]'

Color prompt listesi :

txtblk='\e[0;30m' # Black - Regular
txtred='\e[0;31m' # Red
txtgrn='\e[0;32m' # Green
txtylw='\e[0;33m' # Yellow
txtblu='\e[0;34m' # Blue
txtpur='\e[0;35m' # Purple
txtcyn='\e[0;36m' # Cyan
txtwht='\e[0;37m' # White
bldblk='\e[1;30m' # Black - Bold
bldred='\e[1;31m' # Red
bldgrn='\e[1;32m' # Green
bldylw='\e[1;33m' # Yellow
bldblu='\e[1;34m' # Blue
bldpur='\e[1;35m' # Purple
bldcyn='\e[1;36m' # Cyan
bldwht='\e[1;37m' # White
unkblk='\e[4;30m' # Black - Underline
undred='\e[4;31m' # Red
undgrn='\e[4;32m' # Green
undylw='\e[4;33m' # Yellow
undblu='\e[4;34m' # Blue
undpur='\e[4;35m' # Purple
undcyn='\e[4;36m' # Cyan
undwht='\e[4;37m' # White
bakblk='\e[40m'  # Black - Background
bakred='\e[41m'  # Red
bakgrn='\e[42m'  # Green
bakylw='\e[43m'  # Yellow
bakblu='\e[44m'  # Blue
bakpur='\e[45m'  # Purple
bakcyn='\e[46m'  # Cyan
bakwht='\e[47m'  # White
txtrst='\e[0m'  # Text Reset

Prompt Parametreleri:

* \a : an ASCII bell character (07)
* \d : the date in "Weekday Month Date" format (e.g., "Tue May 26")
* \D{format} : the format is passed to strftime(3) and the result is inserted into the prompt string; an empty format results in a locale-specific time representation. The braces are required
* \e : an ASCII escape character (033)
* \h : the hostname up to the first '.'
* \H : the hostname
* \j : the number of jobs currently managed by the shell
* \l : the basename of the shell’s terminal device name
* \n : newline
* \r : carriage return
* \s : the name of the shell, the basename of $0 (the portion following the final slash)
* \t : the current time in 24-hour HH:MM:SS format
* \T : the current time in 12-hour HH:MM:SS format
* \@ : the current time in 12-hour am/pm format
* \A : the current time in 24-hour HH:MM format
* \u : the username of the current user
* \v : the version of bash (e.g., 2.00)
* \V : the release of bash, version + patch level (e.g., 2.00.0)
* \w : the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde
* \W : the basename of the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde
* \! : the history number of this command
* \# : the command number of this command
* \$ : if the effective UID is 0, a #, otherwise a $
* \nnn : the character corresponding to the octal number nnn
* \\ : a backslash
* \[ : begin a sequence of non-printing characters, which could be used to embed a terminal control sequence into the prompt
* \] : end a sequence of non-printing characters

 

User Image Bash dosyası içinde source kullanmak Nov. 16, 2014, 11:37 p.m.

başına source yerine . koyuyoruz. Böylece yeni bir kabuk açmak yerine aynı kabuk üzerinde işlem yapıyor

$ . ./setup.bash

 

 

User Image MSSql Nov. 3, 2014, 11:09 a.m.

Birden Fazla Satırı Tek Satırda Gösterme:

Declare @VisitId int
SET @VisitId = 0


SELECT CV.Id , CD.Name AS ConsultationNames
INTO #TmpTable1
FROM Sys_ConsultationVisit AS CV
LEFT JOIN Sys_ConsultationVisitDiagnostic ON Sys_ConsultationVisitDiagnostic.VisitId = CV.Id
LEFT JOIN Sys_ConsultationDiagnostic AS CD ON CD.Id = Sys_ConsultationVisitDiagnostic.DiagnosticId
WHERE @VisitId = 0 OR @VisitId = CV.Id


SELECT DISTINCT tt2.Id, 
  substring(
    (
      SELECT ' , '+tt1.ConsultationNames AS [text()]
      FROM #TmpTable1 tt1
      WHERE tt1.Id = tt2.Id
      ORDER BY tt1.Id
      FOR XML PATH ('')
    ), 3, 1000) As Certificates
INTO #tmpCertificateTable
FROM #TmpTable1 tt2

SELECT * FROM #tmpCertificateTable
DROP TABLE #TmpTable1
DROP TABLE #tmpCertificateTable

 

Clean Buffer:

DBCC FREEPROCCACHE
DBCC DROPCLEANBUFFERS

 


1 2 3 4 5 6 7