1 2 3 4 5 6 7

User Image Linux Uygulamaları Jan. 13, 2016, 10:53 p.m.

 

 1. Pinta 
 2. Dia
 3. pycharm
 4. ninja
 5. sqliteman
 6. brackets
 7. sublime
 8. codelite
 9. geany
 10. wxformbuilder
 11. meld
 12. mono
 13. subcommander
 14. playonlinux
 15. dia
 16. ffmpeg
 17. dropbox
 18. google-chrome
 19. oracle-java
 20. wireshark
 21. team-viewer
 22. youtube-dl
 23. audacious
 24. avidemux
 25. mkvtoolnix
 26. vlc
 27. skype
 28. bleachbit
 29. bum
 30. boot repair
 31. nmapgui
 32. virtualbox
 33. filelight,jdiskreport,baobab
 34. freefilesync
 35. wxhexeditor
 36. numix
 37. conky
 38. thunderbird
 39. pinta
 40. subversion
 41. git
 42. libav
 43. fortunes-ubuntu-server
 44. filezilla
 45. acetone iso
 46. free file sync

Theme:

-Quartz

-Arc

-Numix  >> KDE Stuff

-4k flat material

wallpaper -> material design

qtcurve -> numix

color scheme -> material

window decoration qtcurve

cursor -> oxygen neon

Desktop theme -> arc dark

https://github.com/Bash-it/bash-it

User Image Python -Threading Jan. 12, 2016, 11:08 a.m.

Python Threading Örneği:

 

#!/usr/bin/env python2

import threading
import time


class MyThread (threading.Thread):
  def __init__(self, thread_id, name, some_more_variable):
    threading.Thread.__init__(self)
    self.thread_id = thread_id
    self.name = name
    self.some_more_variable = some_more_variable
    self.daemon = True # Ana islem sonlandiginda thread'de sonlanacak

  def run(self):
    # thread islemi
    pass


# Yeni threadler yarat
thread1 = MyThread(1, "Thread-1","other_variable")
thread2 = MyThread(2, "Thread-2","other_variable")

# Yeni threadleri baslat
thread1.start()
thread2.start()

sleep(50) # Ana thread. Buraya kod gelecek

# threadler bir sekilde kesilirse sonlandırıldığını garantilememiz gerekiyor
thread1.join() 
thread2.join()

 

Fonksiyonları:

 • run(): thread.start() ile tetiklenen fonksiyon. Asıl işi yapan method burası
 • start(): thread.start() , multhreading başlatır ve  run()  methodunu çağırır.
 • join([n]): n saniye sonra thread'i sonlandırır
 • isAlive(): thread hala çalışıyormu kontrol eder
 • getName(): thread'in adını döndürür
 • setName(): thread'in adını set eder
User Image Python - String Operations Jan. 7, 2016, 10:26 a.m.

Fastest way to construct a string :

text = "%d,C100,%s,,%s,V101,%s,0,1,#" % (self.message_counter, str(self.device_id), time_str, data_list[5]))

 

Rounding a float:

'%.5f' % .12345678

 

User Image Python - File Operations Jan. 2, 2016, 12:22 a.m.

Read file and split by lines :

with open("test.txt", "a") as myfile:
  myfile.write("appended text")

Open Modes:

 

ModesDescription
rOpens a file for reading only. The file pointer is placed at the beginning of the file. This is the default mode.
rbOpens a file for reading only in binary format. The file pointer is placed at the beginning of the file. This is the default mode.
r+Opens a file for both reading and writing. The file pointer placed at the beginning of the file.
rb+Opens a file for both reading and writing in binary format. The file pointer placed at the beginning of the file.
wOpens a file for writing only. Overwrites the file if the file exists. If the file does not exist, creates a new file for writing.
wbOpens a file for writing only in binary format. Overwrites the file if the file exists. If the file does not exist, creates a new file for writing.
w+Opens a file for both writing and reading. Overwrites the existing file if the file exists. If the file does not exist, creates a new file for reading and writing.
wb+Opens a file for both writing and reading in binary format. Overwrites the existing file if the file exists. If the file does not exist, creates a new file for reading and writing.
aOpens a file for appending. The file pointer is at the end of the file if the file exists. That is, the file is in the append mode. If the file does not exist, it creates a new file for writing.
abOpens a file for appending in binary format. The file pointer is at the end of the file if the file exists. That is, the file is in the append mode. If the file does not exist, it creates a new file for writing.
a+Opens a file for both appending and reading. The file pointer is at the end of the file if the file exists. The file opens in the append mode. If the file does not exist, it creates a new file for reading and writing.
ab+Opens a file for both appending and reading in binary format. The file pointer is at the end of the file if the file exists. The file opens in the append mode. If the file does not exist, it creates a new file for reading and writing.
User Image Linux'u Hızlandırmak Sept. 29, 2015, 11:32 p.m.

Disk Erişim Hızını İyileştirme:

Dikteki dosyaların her okunduğunda bir de okundu bilgisinin yazılmaması için noatime kullanılır(nodiratime da içerir). Journal 'i kapatmak için data=writeback, kullanılır.

/etc/fstab >> 

UUID=7f5392f8-939b-4149-9f04-8b377ad0cdb4 / ext4 defaults,noatime,data=writeback,errors=remount-ro 0    1

# /tmp dizinini RAM'e bağlama
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,nodev,noexec,mode=1777,size=512M 0 0

Bellek İyileştirmeleri:

/etc/sysctl.conf >>

#Swap kullanim oranini azaltir
vm.swappiness=10

# Inode kullanan sistem nesnelerinin daha uzun sure cache de kalmarini saglar
vm.vfs_cache_pressure=50

TTY Sayısını 3 e İndirmek:

/etc/default/console-setup >>

ACTIVE_CONSOLES=”/dev/tty[1-3]
sudo rm /etc/init/tty6.conf /etc/init/tty5.conf /etc/init/tty4.conf

Preload İle Sık Kullanılan Programları Önyüklemek:

sudo apt-get install preload

Hybernate Ve Sleep i kinit 'de başlatılmasını engellemek:

# Başına # koyarak yorum satırı haline getir:

# RESUME=UUID=427075a3-381d-466b-a8d4-d08e8d183b6c

 

User Image Ubuntu Paket Yönetimi Sept. 28, 2015, 5:36 p.m.

APT:

dpkg --get-selections | grep -v deinstall # list installed files
apt-get clean # clean apt cache
apt-get clean all # clean apt cache
apt-get autoremove # clean unneeded files

 

User Image Redmine Hataları ve Çözümleri Aug. 26, 2015, 11:34 a.m.

Sorun: 

Could not find climate_control-0.0.3 in any of the sources (Bundler::GemNotFound)

Çözüm:

bundle install --path vendor/cache

User Image Bash Progress Bar Aug. 25, 2015, 3:54 p.m.

 

#!/bin/bash

echo -ne '#####           (33%)\r'
sleep 1
echo -ne '#############       (66%)\r'
sleep 1
echo -ne '#######################  (100%)\r'
echo -ne '\n'

Açıklama :

\r : Satırın başına gitmeye yarıyor

-n : '\n' yi yazdırma

-e : '\r' gibi ifadeleri yakalamak için

User Image Kernel Debug Mode Aug. 17, 2015, 4:01 p.m.
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
cd /sys/kernel/debug/

 


1 2 3 4 5 6 7